Gian Fontana

Poesias sco musica

Da Manfred Veraguth

Gian Fontana (1898-1935) è in dals impurtants scripturs rumantschs. El è tant liricher da muntada sco excellent novellist. Damain enconuschent è l'impurtanza da Gian Fontana per la musica populara rumantscha: numerus cumponists han chattà en ses texts melodias ed han stgaffì chanzuns ordlonder. Influenzà grondamain ha il poet da Fidaz dentant oravant tut la lavur cumpositorica da Tumasch Dolf (1889-1963).

Ina da las emprimas chanzuns ch'è naschida grazia a la collaboraziun dals dus Renanians è la Canzun d'amur, scritta da Gian Fontana 1921 e sonorisada da Tumasch Dolf en pliras variantas 1922-1923. L'effect da quella poesia descriva Dolf sez ils 1922 uschia: «Tia canzun d'amur hai jeu priu ord il cuvert, ligiu ella e la melodietta ei stada cheu, danunder sai jeu buca, da leu nua che las canzuns vegnan.» Dolf è immediat stà inspirà dal text, perquai ch'el è stà commuentà dal cuntegn e perquai che quest «text contegna tont musica», sco el scriva il settember 1923 cun trametter a Fontana la partitura preschentada qua. La Canzun d'amur segna l'entschatta d'in temp enorm productiv da quest tandem. Dolf ha laschà inspirar da la lingua, dal tun e da la ritimica da las poesias da Fontana ed ha stgaffì intginas da las chanzuns rumantschas las pli popularas, per exempel Roda mulin u la Canzun dil bau.

Gian Fontana ha scrit en tut var 800 poesias. Almain 80 èn daventadas chanzuns. La raschun sa zuppa en la qualitad dals texts. Josef Castelberg, sez cumponist e dirigent, ha scrit a Fontana dal 1934: «Die Gedichte sind selten schön und ruhig fliessend. Hoffentlich werden sie nicht komponiert, sie sind ohnehin Musik genug.» Probablamain vai pli tgunsch da chattar melodias sche las poesias sezzas èn gia musica.


En ils pdfs da la colonna a dretga chattais vus la partitura menziunada e la transcripziun da la poesia cun ina traducziun.

Contatto

Biblioteca nazionale svizzera
Archivio svizzero di letteratura
Hallwylstrasse 15
3003 Berna
Svizzera
Telefono +41 58 462 92 58
Fax +41 58 462 84 08
E-mail

Stampare contatto

https://www.nb.admin.ch/content/snl/it/home/ueber-uns/sla/einsichten-aussichten/einsichten---aussichten-2014/gian-fontana.html